Ценова листа

Специални отстъпки:
10% за фирми и организации, нерегистрирани по ДДС
20% за граждани и лица, упражняващи свободни професии, нерегистрирани по ДДС
20% за учебни заведения и студенти

ЦЕНА:  лв.
ДДС:  лв.
ОБЩО:  лв.

Продукт Цена лв. без ДДС
АПИС ПРАВО - пълнотекстова ИС на законодателството

ЕВРО ПРАВО - ИС за европейското законодателство

EUROCASES - съдебна практика на водещи европейски юрисдикции по прилагането на правото на Европейския съюз

Tax & Financial Standards - финансова практика на водещи европейски юрисдикции по прилагането на правото на Европейския съюз

АПИС ПРАКТИКА - съдебна практика и исков процес /съвместно ползване с АПИС ПРАВО/

АПИС СОФИТА - ИС на българското законодателство на английски език

КОНСТРУКЦИИ на АПИС - ДИГЕСТА - ИС за анализ и решаване на правни казуси /съвместно ползване с АПИС ПРАВО и АПИС ПРАКТИКА/

АПИС ПРОЦЕДУРИ - ИС за извършване на административни услуги, правни действия, сделки и договори

АПИС ФИНАНСИ - ИС за икономически модели, финансови схеми, изчислителни алгоритми

АПИС ЕВРО ФИНАНСИ - ИС за икономиката и финансите в Европейската общност

АПИС ЕВРО ПАКЕТ – ЕВРО ПРАВО и ЕВРО ФИНАНСИ

АПИС РЕГИСТЪР + - ИС за лицата и фирмите

РЕГИСТЪР ФИРМЕН АНАЛИЗ

АПИС ВРЕМЕ - ИС за експертни анализи на промените в законодателството, коментари, срокове

АПИС ГЛОБУС - ИС за правния режим на чужденците и чуждестранните инвестиции в България

ЦЕНА:  лв.
ДДС:  лв.
ОБЩО:  лв.
*   Над 100 работни места за всички продукти, цената е по договаряне.
** Актуализация се извършва с актуализиращо приложение през Internet.
*** Актуализация след всеки брой на ДВ - десктоп версия на системата с актуализация след всеки брой на ДВ.
**** Месечна актуализация - десктоп версия на системата с месечна актуализация с актуализиращо приложение през Internet.
***** ИНТЕРНЕТ ВЕРСИЯ – интернет версия на системата с актуализация след всеки брой на ДВ.
ТРЕЙД ЕКСПЕРТ - ИС за външнотърговския и митническия режим